Autorskie projekty    Nasze multimedia    Prace uczniów    Materiały do pobrania    Napisali o nas

[05-06-2012] Konkurs przyrodniczy

Konkurs przyrodniczy

Dnia 5 czerwca 2012 r. o godz. 12.30 w Szkole Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie odbył się gminny finał XI Edycji Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego pod hasłem „ Woda podstawą życia” , na którym drużyna z naszej szkoły w składzie: Wiktoria Marciniak, Ireneusz Stelmaszyk i Sławomir Adamczak - zdobyła pierwsze miejsce!

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. Przebiegał w dwóch etapach – szkolnym i gminnym. Celem konkursu było: budzenie wrażliwości i szacunku dla otaczającej przyrody, pogłębianie wiedzy o wzajemnym oddziaływaniu elementów środowiska przyrodniczego i działalności człowieka oraz propagowanie wiedzy o ochronie przyrody.

Zadania konkursowe przygotował nauczyciel przyrody SP w Urbanowie pani Małgorzata Dudek. Uczniowie rozwiązując zadania musieli wykazać się między innymi znajomością; właściwości fizycznych i chemicznych wody, obiegiem wody w przyrodzie, florą i fauną Bałtyku, przystosowaniem zwierząt do życia w wodzie, wiedzą o strefach roślinnych w zbiornikach wodnych, praktyczną znajomością i umiejętnością posługiwania się mapą Polski oraz znaczeniem i sposobami ochrony wód przed zanieczyszczeniami. Do konkursu przystąpiło 7 trzyosobowych drużyn ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Opalenica. Uczniowie udzielali odpowiedzi na 15 pytań, które oceniała komisja składająca się z nauczycieli przyrody ze szkół Gminy Opalenica.

Konkurs przyrodniczy Konkurs przyrodniczy

   Fotografie i filmy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych

   Przeglądy teatralne

  Zespół flażolecistów

  Nordic Walking Unity