Autorskie projekty    Nasze multimedia    Prace uczniów    Materiały do pobrania    Napisali o nas

Turniej zdrowia [2011]

Niezwykle ciekawym i przyjemnym dniem dla uczniów szkoły w Porażynie okazał się 11 maja 2011r. kiedy to wszyscy zebrali się na VI Szkolnym Turnieju „Gra o zdrowie”.

Turniej Zdrowia

Był on podsumowaniem cyklu działań podejmowanych przez całą społeczność szkolną na rzecz szkoły promującej zdrowie. Miał na celu kształtowanie świadomości zdrowotnej uczniów, szerzenie właściwych nawyków żywieniowych, higienicznych i zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Fundatorem nagród była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu, której przedstawiciel pani Magdalena Balcerek – Ratajczak gościła w turniejowym jury. Uczestnicy turnieju - 3 osobowe drużyny rywalizowały ze sobą w ośmiu konkurencjach teoretycznych dotyczących zdrowego odżywiania. Rozwiązywały m.in. quiz o tematyce zdrowotnej, komponowały zdrowe posiłki. Zawodnicy mieli także możliwość zmierzenia się w zadaniach sprawnościowych - skoki na piłkach, chodzenie na szczudłach czy kręcenie obręczą hula-hop i oddzielanie grochu od fasoli, które dostarczyły wiele emocji i frajdy.

Sympatyczny przerywnik stanowiły występy artystyczne poszczególnych klas – przygotowane piosenki o tematyce zdrowotnej oraz zabawy muzyczno-ruchowe ze śpiewem integrujące i zabawiające uczestników i zaproszonych gości. Poszczególne klasy wykonały transparenty zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu życia. Zamieszczone na nich hasła w polskiej i obcej wersji językowej skandowano w trakcie prezentacji. Zmaganiom zespołów towarzyszyła wystawa pomysłowych tematycznych plakatów, plansz i prac plastycznych przygotowanych przez uczniów. Doskonała znajomość zachowań zdrowotnych i zasad właściwego odżywiania została nagrodzona pamiątkowymi dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

   Fotografie i filmy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych

   Przeglądy teatralne

  Zespół flażolecistów

  Nordic Walking Unity