Autorskie projekty    Nasze multimedia    Prace uczniów    Materiały do pobrania    Napisali o nas

Spotkania z Rodzicami

Terminarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

7września 2017 r. – zebranie w sprawie organizacji Nowego Roku Szkolnego;

17 października 2017 r. – Omówienie postępów uczniów w nauce i zachowaniu; sprawy bieżące.

21 listopada 2017 r. – „Drzwi Otwarte” – indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dotyczące osiągnięć uczniów.

19 grudnia 2017 r. – Spotkanie wychowawcy z rodzicami w poszczególnych klasach; zapoznanie rodziców z ocenami proponowanymi śródrocznymi z zachowania i nauki.

23 stycznia 2018 r.-  wywiadówka śródroczna

13 marca 2018 r. - Omówienie postępów uczniów w nauce i zachowaniu; sprawy bieżące.

17 kwietnia 2018 r. -  „Drzwi Otwarte” – indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dotyczące osiągnięć uczniów.

15 maja 2018 r. - Spotkanie wychowawcy z rodzicami w poszczególnych klasach; zapoznanie rodziców z ocenami proponowanymi z zachowania i nauki na zakończenie roku szkolnego.

 

 

 

 

 

Terminarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

7września 2017 r. – zebranie w sprawie organizacji Nowego Roku Szkolnego;

17 października 2017 r. – Omówienie postępów uczniów w nauce i zachowaniu; sprawy bieżące.

21 listopada 2017 r. – „Drzwi Otwarte” – indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dotyczące osiągnięć uczniów.

19 grudnia 2017 r. – Spotkanie wychowawcy z rodzicami w poszczególnych klasach; zapoznanie rodziców z ocenami proponowanymi śródrocznymi z zachowania i nauki.

23 stycznia 2018 r.-  wywiadówka śródroczna

13 marca 2018 r. - Omówienie postępów uczniów w nauce i zachowaniu; sprawy bieżące.

17 kwietnia 2018 r. -  „Drzwi Otwarte” – indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dotyczące osiągnięć uczniów.

15 maja 2018 r. - Spotkanie wychowawcy z rodzicami w poszczególnych klasach; zapoznanie rodziców z ocenami proponowanymi z zachowania i nauki na zakończenie roku szkolnego.

   Fotografie i filmy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych

   Przeglądy teatralne

  Zespół flażolecistów

  Nordic Walking Unity