Autorskie projekty    Nasze multimedia    Prace uczniów    Materiały do pobrania    Napisali o nas

„Rozwiń umysł, ducha, ciało” [ 2008 ]

Projekt gminny pt. „Rozwiń umysł, ducha, ciało” – przyznany w drodze konkursu na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w ramach aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych; termin realizacji: 1 września 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.

W ramach Projektu wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli możliwość bezpłatnego i dowolnego korzystania z zajęć pozalekcyjnych: zajęcia z nauka pływania na basenie, zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczne, przyrodniczo-eksperymentalne, unihock, informatyczne. Ponadto projekt obejmował wyjazd do Teatru Animacji i Teatru Muzycznego w Poznaniu, z którego skorzystali wszyscy uczniowie. Dzięki Projektowi szkolna pracownia przyrodnicza została doposażona w nowe pomoce dydaktyczne min. mikroskop elektroniczny, zakupiono również zestawy instrumentów muzycznych, a także sprzęt do nauki pływania i zabaw w wodzie. Nasi uczniowie chętnie korzystali z przedstawionej im bardzo atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych – co pozwoliło im efektywnie zagospodarować czas wolny.


   Fotografie i filmy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych

   Przeglądy teatralne

  Zespół flażolecistów

  Nordic Walking Unity