Autorskie projekty    Nasze multimedia    Prace uczniów    Materiały do pobrania    Napisali o nas

„ECDL przepustką w przyszłość” [ 2007 ]

Udział szkoły w projekcie realizowanym przez Powiat Nowotomyski współfinansowany przez Unie Europejską w ramach EFS pt. „ECDL przepustką w przyszłość”; czas realizacji: 2 marca 2007 r. – 5 grudnia 2007 r.

W ramach Projektu przeprowadzono w szkole dla uczniów 140 godzin lekcyjnych w zakresie 7 modułów (Podstawowe dane technologii informacyjnych, System operacyjny MS Windows XP, Edytor tekstu MS Word 2003, Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2003, Bazy danych MS Acces 2003, Grafika menedżerska i prezentacyjna MS Power Point 2003, Internet – MS Outlook Express i MS Internet Explorer) Po zakończonych szkoleniach przeprowadzono egzaminy, po zdaniu których uczniowie uzyskiwali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych(8 uczniów). Przeprowadzone szkolenia pozwoliły na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze środowisk wiejskich i miejskich, lepsze wykorzystanie pracowni komputerowych znajdujących się w szkole, rozwijanie wśród uczniów wiedzy, umiejętności, zainteresowań, kształtowanie postaw przedsiębiorczości, uzmysłowienie uczniom potrzeby ciągłej aktywności edukacyjnej i zawodowej, zwiększenie dostępu do technologii informacyjnej i Internetu, właściwe zagospodarowanie czasu wolnego, nabywanie umiejętności pracy w zespole oraz lepsze przygotowanie uczniów do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informatycznym.

   Fotografie i filmy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych

   Przeglądy teatralne

  Zespół flażolecistów

  Nordic Walking Unity