Autorskie projekty    Nasze multimedia    Prace uczniów    Materiały do pobrania    Napisali o nas

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie artystycznym - plastycznym, muzycznym, teatralnym [ rok szkolny 2011/2012 ]

Obserwując gdziekolwiek bawiące się dzieci, podpatrując ich zachowania i rodzaje różnorodnej aktywności trudno nie zauważyć, że bardzo lubią się posługiwać różnymi dźwiękami (często rytmicznie klaszczą, stukają w różne przedmioty, gwiżdżą, krzyczą itp.). Gdy włączymy do tych spontanicznych zabaw rytm, a później melodię, okaże się, iż bez specjalnego przygotowania z każdej dziecięcej grupy można stworzyć małą orkiestrę.

Flażoleciści z Porażyna

Muzykowanie szczególnie w okresie dzieciństwa i pierwszych latach szkoły odgrywa bardzo istotną rolę dla wspierania rozwoju dziecka. Dzieci muzykujące odczuwają i postrzegają świat przez rytm, który pomaga w znacznym stopniu w nauce czytania, ma wpływ na płynność wykonywania wielu czynności, które w przyszłości mogą zaważyć na sprawności ruchowej całego organizmu. Muzyka staje się dostępna dla dzieci, jeśli podamy im stosowne narzędzie np. instrument, który nie wymagając od nich wielkich umiejętności czy wiedzy, da szybki efekt w postaci krótkiej melodii. Już kilka dźwięków zagranych w prostym układzie dostarcza dziecku wiele radości. Odkrywa ono ze zdziwieniem w sobie możliwość stania się prawdziwym muzykiem. Właśnie flażolet- sześciootworowa piszczałka, instrument, na którym nauka gry nie wymaga wiele czasu, w rękach dzieci może być wspaniałą niezwykłą przygodą wprowadzającą w świat muzyki. Ta przygoda jest niezwykła z uwagi na dwa aspekty. Pierwszy to łatwość w opanowaniu gry na flażolecie i możliwość szybkiej prezentacji swych umiejętności w dużym zespole. Drugi to niezwykle trafny i zarazem prosty system melodyczny nauki gry, który zgodny jest z naturalnym rozwojem dziecka. Najpierw dzieci poznają melodię, słyszą piosenkę, śpiewają, później naśladują poznane dźwięki na flażolecie. W tak opracowanym systemie nauki dzieci nie nudzą się, a właściwie uczestniczą w procesie tworzenia muzyki.

Program realizowany będzie w porozumieniu z rodzicami, jako zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III, w wymiarze 2 godzin, co drugi tydzień (30 godzin w ciągu roku szkolnego). Trwać będą od 3 października 2011 roku do 28 maja 2012 roku. Zajęcia odbywać się będą w budynku szkolnym w Porażynie, obejmować będą dzieci zamieszkałe w tej miejscowości.

Zajęcia rozwijające talenty

Zajęcia mają na celu rozwijanie talentów, twórczej postawy dzieci, rozwijanie umiejętności plastycznych, poznanie różnych technik plastycznych, rozbudzanie zainteresowań artystycznych, wyrobienie właściwej motywacji do doskonalenia swoich umiejętności i rozwijania swoich talentów.

Uczestnik programu:

  • podejmuje różnorodne działania artystyczne;
  • posługuje się środkami wyrazu plastycznego: kształt, barwa, faktura              w kompozycji na płaszczyźnie  i w przestrzeni;
  • samodzielnie planuje, projektuje prace stosując określone materiały, narzędzia i techniki; eksperymentuje w nowych technikach plastycznych
  • potrafi wyrazić swoje przeżycia i wiedzę o otaczającym świecie w formie plastycznej;
  • tworzy indywidualnie i zespołowo, współdziała w zespole, docenia zaangażowanie i prace innych; potrafi opowiedzieć o swojej pracy; eksponuje swoją twórczość w ,,galerii szkolnej’’.

 

Program realizowany będzie jako zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III, w wymiarze 2 godzin tygodniowo (co dwa tygodnie), 30 godzin w roku szkolnym 2011/2012, od 1 października 2011 do 15 czerwca 2012 roku. Zajęcia odbywać się będą w pracowni lub w plenerze.

 

Renata Kasperek

Anna Sapor

   Fotografie i filmy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych

   Przeglądy teatralne

  Zespół flażolecistów

  Nordic Walking Unity