Autorskie projekty    Nasze multimedia    Prace uczniów    Materiały do pobrania    Napisali o nas

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie językowym - język niemiecki [ rok szkolny 2011/2012 ]

Edukacja językowa dzieci w nauczaniu wczesnoszkolnym ma swoją wyraźną specyfikę. Program zajęć i stosowane w nich metody pracy są zdeterminowane przez cechy rozwojowe małych uczniów. Dzieci charakteryzuje stała potrzeba zabawy i fizycznej aktywności. Wynika stąd, że w nauce powinna dominować zabawa językowa. Nauka musi być oparta na aktywności, ruchu, elementach reagowania całym ciałem. Stosowanie gier i zabaw w nauczaniu języka obcego ma na celu łączenie produkcji językowej z czynnościami motorycznymi. Aktywność językowa musi być wielostronna i współwystępować z takimi działaniami jak rysowanie, kolorowanie, wycinanie, klejenie, zabawy ruchowe. W pracy z dziećmi wykorzystuje się różne formy ekspresji: plastyczną, muzyczną i teatralną. I właśnie ta ostatnia cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i okazuje się bardzo efektywną metodą w nauczaniu języka niemieckiego. Oprócz zachęcania uczniów do poznania nowych treści, niezwykle rozwija umiejętność mówienia w języku obcym i skutecznie rozbudza wśród uczniów motywację do nauki. Uczniowie przygotowujący przedstawienie teatralne uczą się nie tylko swoich ról, ale także, mimochodem, ról swoich kolegów i koleżanek aktorów. Odgrywanie scenek teatralnych, mini inscenizacji, daje przeogromne możliwości przećwiczenia i powtórzenia wprowadzonego wcześniej materiału. Różnego rodzaju wierszyki, piosenki, dialogi tworzą nowe, realne konteksty, które dzięki zaangażowaniu osobistemu słuchacza oraz połączeniu słowa mówionego z ruchem i gestem ułatwiają zapamiętywanie. Udział w przedstawieniu wymaga także od uczestników odpowiedniego zachowania scenicznego. Aktor musi wypowiadać swoją rolę we właściwy sposób, przez co ćwiczy wymowę i akcent języka obcego, a wyuczone zwroty będzie miał okazję z pewnością wykorzystać na zajęciach lekcyjnych.

Przegląd teatralny w języku niemieckim

Chęć przezwyciężenie rutyny na lekcjach i powierzenie uczniowi roli kreatora, sprawcy działań, a nie tylko wykonawcy poleceń nauczyciela było inspiracją do podjęcia działań w kierunku utworzenia szkolnego koła teatralnego, jak również zorganizowania Gminnych Przeglądów Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim. Chęć uczestnictwa w zajęciach, widoczny entuzjazm, uśmiech a w rezultacie szczera radość z dobrze wykonanego zadania najlepiej świadczą o potrzebie pracy z uczniami za pomocą metody, która uczy samodzielności myślenia i działania, aktywności i otwartości, budzi wyobraźnię i fantazję, zmusza do poszukiwań twórczych, wyzwala możliwości każdego ucznia, a przy tym okazuje się niezwykle efektywną metodą nauki języka niemieckiego.

 

Program realizowany będzie w porozumieniu z rodzicami, jako zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III, w wymiarze 1 godziny tygodniowo ( 30 godzin w ciągu roku szkolnego ) . Trwać będzie od 4 października 2011 roku do 29 maja 2012 roku. Zajęcia odbywać się będą w budynku szkolnym w Porażynie, obejmować będą dzieci zamieszkałe w Porażynie oraz w Jastrzębnikach.

Karolina Kostrzewska

   Fotografie i filmy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych

   Przeglądy teatralne

  Zespół flażolecistów

  Nordic Walking Unity