Autorskie projekty    Nasze multimedia    Prace uczniów    Materiały do pobrania    Napisali o nas

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji [ rok szkolny 2011/2012 ]

Program zajęć został opracowany na potrzeby usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Opalenica w ramach projektu pn.” Każdy uczeń walczy o sukces”.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w klasach młodszych przewidziane są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją. Są to uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej. Źródła tych potrzeb to fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe, deficyty rozwojowe, zaniedbania środowiskowe, nieobecności w szkole spowodowane chorobami.

Program jest realizowany w dwóch grupach wiekowych: kl. I licząca czworo uczestników i kl. II i III licząca 3 uczniów. Na zajęcia przewidziano 1 godzinę tygodniowo dla każdej z grup. Zajęcia mają na celu eliminację niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie istniejących braków w wiadomościach i umiejętnościach, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości, powtarzanie i utrwalanie wiadomości.

 

Joanna Mrówka

   Fotografie i filmy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ochrona Danych Osobowych

   Przeglądy teatralne

  Zespół flażolecistów

  Nordic Walking Unity