Autorskie projekty    Nasze multimedia    Prace uczniów    Materiały do pobrania    Napisali o nas

AKTUALNOŚCI

Wieczór odkrywców

15 kwietnia, w piątkowe popołudnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Porażynie spotkali się żeby wziąć udział w niecodziennych zajęciach pozalekcyjnych pod nazwą „Wieczór Odkrywców” w ramach programu „PROJEKTOR - wolontariat studencki”. Tego dnia do szkoły przyjechali wyjątkowi goście – studenci różnych kierunków studiów uczelni poznańskich, którzy współpracując ze szkołą przygotowali szereg atrakcji dla wszystkich dzieci, a sale lekcyjne przeobraziły się w najprawdziwsze sale wykładowe i laboratoria różnego typu.

Zajęcia  zostały  zaplanowane w taki sposób, aby wskazywały różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu, a także przyczyniły się do rozbudzania pasji i rozwijania zainteresowań naszych uczniów.  Organizatorom zależało głównie na tym, aby podczas dobrej zabawy, dzieci mogły się też dużo nauczyć. Podczas tego magicznego wieczoru uczniowie uczestniczyli w zajęciach eksperymentalnych z chemii, kryminalistyki, w warsztatach plastycznych i nauki języka hiszpańskiego oraz poznały nowe gry ruchowe i dydaktyczne. Podczas udziału we wszystkich zajęciach dzieciom towarzyszyły wielkie emocje  poznawania nowych rzeczy i radość ze wspólnie spędzonego czasu, a  dziecięca dociekliwość i zaangażowanie sprawiły, że przyniosły także wiele korzyści z zakresu poszerzenia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. „Wieczór Odkrywców” wszyscy uznali za bardzo udany: prowadzący mieli powody do dumy z efektywnie przeprowadzonych zajęć z udziałem dzieci i sprawdzenia siebie w roli nauczyciela; uczniowie spędzili bardzo atrakcyjne dla nich popołudnie i wieczór; Szkoła Podstawowa w Porażynie ma dużo satysfakcji  z zorganizowania wspaniałego wydarzenia edukacyjnego dla swoich wychowanków.

   Fotografie i filmy

   Przeglądy teatralne

  Zespół flażolecistów

  Nordic Walking Unity